Dimitra

Răspunde foarte bine la cositul intensiv.sandra

Produce un furaj echilibrat nutritiv şi cu o digestibilitate ridicată.

Pierderile la recoltat sunt reduse sporind cantitatea de furaj.

 

Caractere biologice

  • Rezistenţă la secetă: mare
  • Rezistenţă la boli: mare
  • Productivitate: mare
  • Valorificare: fân, siloz

 

Caractere morfo-fiziologice

  • Talie: înaltă
  • Conţinut proteic: ridicat
  • Timpurietate: timpurie
  • Perioadă de regenerare: 22-24 zile
  • Durată de viaţă: mare
  • Dormanţă: 7