Porumb GW 3808 FAO 360

Zile până la maturitatea fiziologică
115 – 118.
▶ Talia plantei este de 230 – 260 cm.
▶ Inserţia ştiuletelui este la 100 – 110 cm.
▶ Plantele au sistem radicular foarte bine dezvoltat.
▶ Ştiuletele are o lungime de 23 – 24 cm, 14 – 16 rânduri de boabe şi rahisul roşu.
▶ Boabele sunt de culoare galbenă, tip dentat.
▶ Se caracterizează printr-un ritm intens de pierdere a umidităţii din bob după atingerea maturităţii fiziologice.
▶ Hibridul dispune de un bun «stay green».
▶ Știuletele este bine acoperit cu boabe.
▶ Dispune de o toleranţă excelentă la condiţiile de secetă.
▶ Are rezistenţă sporită la frângere și cădere.
▶ Rezistent la principalele boli ale porumbului.
▶ Are adaptabilitate înaltă la toate tipurile de sol.
▶ Densităţi recomandate:
– 60.000 plante la ha fără irigare;
– 85.000-90.000 plante la ha în
condiţii de irigare.