Mădălina

Soi: Mădălina
Soiul de lucernă Mădălina a fost înregistrat în anul 2002 de INCDA Fundulea.
– este un soi semiprecoce;
– are durata de exploatare de 3-5 ani;
– este rezistent la secetă, iernare şi la veştejirea fuzariană (Fusarium oxysporum);
– are un potenţial de producţie ridicat: 14-21 tone fân, substanţă uscată / ha;
– însuşirile de calitate a fânului: 0,93 UN /kg de s.u.; 19,58 % proteină brută;
72 % digestibilitate; 1450 kcal/kg s.u.;
– se cultivă în zone cu terenuri arabile însorite cu soluri profunde, permeabile şi
bine aerate din Câmpia Română, Podişul Dobrogei, Lunca şi Delta Dunării, Câmpia
şi Podişurile Moldoveneşti; Câmpia Transilvaniei, Podişul Tîrnavelor, Câmpia de Vest,
inclusiv Câmpia Banatului, pe soluri profunde, bine drenate, fară exces de umiditate.
– ponderea în asolament este de 20-25 %;
– în primul an de vegetaţie prima coasă se face când minim 50-60 % din plante sunt înflorite;
– în anii următori lucerna se recoltează în faza de îmbobocit-înflorit 25%.